HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIẢI ĐẤU
Mark
Tên Diễn Đàn: Quangpham
Họ Tên: Phạm Quang
Số Điện Thoại: 0986933633
Chức Danh: Moderator Bắc Giang & TCT
Mark
Tên Diễn Đàn: Little Lion
Họ Tên: Quang
Số Điện Thoại: 0934289699
Chức Danh: Moderator Hà Nội & TCT
Mark
Tên Diễn Đàn: Tôi Yêu Việt Nam
Họ Tên: Tống Phan Thanh
Số Điện Thoại: 0973282009
Chức Danh: Thành viên TCT MB
Mark
Tên Diễn Đàn: Thu Hai
Họ Tên: Nguyễn Thị Thu Hải
Số Điện Thoại: 0912147980
Chức Danh: Thành viên Tổ chấm trình MB
Mark
Tên Diễn Đàn: Tuấn VTHY
Họ Tên: Tuấn
Số Điện Thoại: 092707202
Chức Danh: Thành viên TCT
Mark
Tên Diễn Đàn: Binhqn
Họ Tên: Hoàng Bình
Số Điện Thoại: 0936989970
Chức Danh: Moderator TCT MB
Mark
Tên Diễn Đàn: phuongchinh123
Họ Tên: Dương Văn Chính
Số Điện Thoại: 0392762565
Chức Danh: Thành viên Tổ chấm trình MB
Mark
Tên Diễn Đàn: Huy Đai Thanh
Họ Tên: Quang Huy
Số Điện Thoại: 0942228338
Chức Danh: Moderator Bắc Giang & TCT
Mark
Tên Diễn Đàn: Hoanghiencb
Họ Tên: Hoàng Hiển
Số Điện Thoại: 0982176682
Chức Danh: Thành viên TCT Miền Bắc
Mark
Tên Diễn Đàn: LINH ROGER LS
Họ Tên:
Số Điện Thoại: 0912426988
Chức Danh: Moderator Lạng Sơn & TCT
Mark
Tên Diễn Đàn: Lâm phụng
Họ Tên: Phùng Chí Lam
Số Điện Thoại: 0983963864
Chức Danh: Tổ chấm trình Hà Nội
Mark
Tên Diễn Đàn: Thắng Bi
Họ Tên: Võ Quốc Thắng
Số Điện Thoại: 0919182264
Chức Danh: Thành viên TCT MB
 • Mark
  Tên Diễn Đàn: phamdoanhuyquang
  Họ Tên: Phạm Đoàn Huy Quang
  Số Điện Thoại: 0934750705
  Chức Danh: Thành viên TCT Miền Trung
 • Mark
  Tên Diễn Đàn: Danhlh
  Họ Tên: Lê Hữu Danh
  Số Điện Thoại: 0906502102
  Chức Danh: Thành viên TCT Miền Trung
 • Mark
  Tên Diễn Đàn: huynhminhtri
  Họ Tên: Huỳnh Minh Trí
  Số Điện Thoại: 0919490199
  Chức Danh: Thành viên TCT Miền Trung
 • Mark
  Tên Diễn Đàn: Quocanh Novak
  Họ Tên: Trần Đức Quốc Anh
  Số Điện Thoại: 0905842683
  Chức Danh: Thành viên TCT Miền Trung
 • Mark
  Tên Diễn Đàn: Ducquydn
  Họ Tên: Nguyễn Đức Quý
  Số Điện Thoại: 0965709799
  Chức Danh: Tổ chấm trình Miền Trung
 • Mark
  Tên Diễn Đàn: Huy TW3
  Họ Tên: Nguyễn Tuấn Huy
  Số Điện Thoại: 0903284991
  Chức Danh: Thành viên TCT Miền Trung
Loading...